logo.jpg
klledeganck.jpg.jpg
Login
 en nl fr
Huishoudelijk Reglement Minimaliseren

SPORTINFRASTRUCTUUR BINNEN

Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen van de stedelijke sporthal.

Glazen en flessen zijn verboden in de stedelijke sporthal.

Het is verboden zich in lokalen en ruimtes te bevinden die niet voor publiek toegankelijk zijn (o.a. fitnesszaal, judozaal,…).

Alle toestellen die zich in de sporthal bevinden en die geen deel uit maken van het handbalgebeuren mogen niet gebruikt worden (klimmuur, klimtouwen, turnmateriaal,…).

De toiletten worden telkens netjes achtergelaten.

De kleedkamers zijn doorlopend toegankelijk en worden niet afgesloten.

De kleedkamers worden netjes gehouden: Afval en plastiek flessen in de desbetreffende vuilnisbakken deponeren.
Er wordt niets op de grond achtergelaten.


SPORTINFRASTRUCTUUR BUITEN

Alle afval wordt in de containers of vuilnisbakken gedeponeerd. Geen sluikstorting op de velden!

Vandalisme, van welke aard ook, op de buitenterreinen of binnen in de stedelijke sporthal,  moet direct gemeld worden aan de verantwoordelijke van de stedelijke sporthal en kan bestraft worden.


SLAAPACCOMMODATIE KONINKLIJK ATHENEUM:

HET IS IN HET ATHENEUM ENKEL TOEGELATEN MET BALLEN TE SPELEN  OP DE GRASVELDEN

Respecteer de gebouwen en de omgeving.

Er geldt een algemeen rookverbod in de gebouwen.

Hou rekening met de buurtbewoners: respecteer de avondstilte. (Zeker wat de camping betreft).

Afval wordt netjes in de vuilnisbakken gedeponeerd. Geen sluikstorting! Bij uw aankomst ontvangt u vuilniszakken. Mogen wij U vragen deze te deponeren bij uw vertrek in de container achter de gebouwen. (in de buurt van de keuken).

Het is niet toegestaan op de campingruimtes om te barbecueën of vuur te maken. Het is evenmin toegelaten eigen meegebrachte dranken te verbruiken in de bar.

Bij vertrek worden alle ruimtes in en buiten het gebouw in hun oorspronkelijke staat achtergelaten:
Alle bedden dienen terug te worden afgeleverd op zondagmorgen bij de dienst logistiek (zie instructies verantwoordelijke voor het opbergen)

Kamers worden geveegd en gedweild, sanitair wordt gepoetst, afval wordt verzameld in de desbetreffende containers of vuilnisbakken.
De verantwoordelijke van HC Eeklo dient te worden verwittigd vooraleer U definitief uw slaaplocatie verlaat. Hij zal samen met U de controle uitvoeren van het lokaal.

Daar er slechts 1 grote doucheruimte is, werd een planning hiervoor opgemaakt die U in bijlage vindt.

Vandalisme, van welke aard ook, binnen of in de omgeving van het gebouw, moet direct gemeld worden aan de verantwoordelijke en kan bestraft worden. De organisatie behoudt zich het recht de eventuele kosten, voortspruitend hieruit, door te rekenen aan de verantwoordelijke of aan zijn club. De deelnemende club zal tevens voor de rest van het tornooi geweerd worden.
 

Afdrukken  
 
DSC_0005
DSC_0102
DSC_0040
DSC_0017
FOTO_2_28

Powered by   
Page generated in 0,09375 seconds.