logo.jpg
klledeganck.jpg.jpg
Login
 en nl fr
Sportief Reglement 2016 Minimaliseren

SPELERSLIJST
De ploegen vullen voor aanvang van het tornooi een lijst in met de namen van de spelers en hun rugnummer, en van de officials .Eventuele veranderingen van nummers dienen te worden gemeld aan de scheidsrechters en aan het wedstrijdsecretariaat voor aanvang van de wedstrijd. Spelers van eenzelfde club kunnen tijdens het tornooi niet wisselen van team zonder akkoord van de organisatie. Een jongere speler mag wel deelnemen aan de competitie van 1 leeftijdscategorie boven de zijne en bijgevolg aan beide competities deelnemen.

LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS
Jongens:                               Meisjes:

                                              Geboortejaar ’98 -’99
Geboortejaar '00 -'01            Geboortejaar '00 -'01
Geboortejaar ’02 -’03            Geboortejaar '02 -'03
Geboortejaar ’04 -’05            Geboortejaar ’04 -‘05

WEDSTRIJDORGANISATIE
De ploegen dienen zich aan te bieden 10 min. voor aanvang van hun wedstrijd nabij het terrein zoals voorzien in het wedstrijdrooster.
Indien een ploeg niet tijdig aanwezig is om de wedstrijd te starten, wordt dit gelijkgesteld met forfait / verlies (uitslag 10 – 0).
Bij gelijke kleuren van shirts, dient het team dat is aangeduid als bezoekende ploeg van kleur van shirt te veranderen.
Voetbalschoenen met metalen studs zijn niet toegelaten bij wedstrijden op de grasvelden. In zaal zijn indoorschoenen verplicht.

Gebruik van hars is toegelaten in zaal en buiten hoewel de organisatie adviseert om buiten geen hars te gebruiken (grasvelden).

Het scorebord, indien aanwezig, wordt bijgehouden (informatief) door de bezoekende ploeg. De einduitslag, bijgehouden door de scheidsrechters, is de enig officiële.
Na elke wedstrijd wordt de uitslag door beide ploegafgevaardigden ondertekend voor akkoord en aan het wedstrijdsecretariaat terug bezorgd door de scheidsrechters.
De wedstrijden worden geleid door officiële scheidsrechters en jeugdscheidsrechters.
De organisatie zorgt voor tafelofficials tijdens de grote finales.
Elke ploeg zorgt voor 2 wedstrijdballen. De 3 reserveballen worden ter beschikking gehouden aan de doelen indien de bal het speelveld verlaat.

De geldende regels zijn deze van de Internationale Handbalfederatie IHF.
De beslissingen van de scheidsrechters zijn dwingend.
Bij discussies of zware problemen neemt de jury een beslissing. De jury bestaat uit 2 leden van het organisatiecomité, bijgestaan door 1 lid van het Scheidsrechterscomité van de VHV die een adviserende rol heeft.

DUUR VAN DE WEDTRIJDEN
Kwalificaties:

Wedstrijden met centrale klok. Alle wedstrijden vangen aan op hetzelfde ogenblik.
Er zijn geen team time-outs voorzien.
Doorlopende tijd bij strafworpen.

Speelduur: 1 x 20’.

Finales:   

Kleine Finales of plaatsingen vanaf 3de plaats: 
Centrale klok, geen team time-outs voorzien (idem regeling als kwalificaties)
Wedstrijden worden gespeeld op de buitenterreinen
Grote finales (zaal):

Grote finales: 2 x 15’ met rust 5’.
De grote finales worden in zaal gespeeld. Gelieve hiervoor het tijdsschema na te kijken. Team time out voorzien ! (Geen team time out bij verlenging)
Warming-up gebeurt in de basketzaal (indien beschikbaar). De ploegafgevaardigden van de finalisten dienen zich 45 min. voor aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat aan te bieden voor het invullen van het wedstrijdblad. De ploegen dienen minimum 15’ voor aanvang aanwezig te zijn voor controle door scheidsrechters. De organisatie zorgt voor 2 verantwoordelijken om dit alles in goede banen te leiden. Gelieve dan ook hun instructies te volgen.

KLASSEMENT EN PUNTEN
Per reeks wordt een rangschikking opgemaakt.
Puntenverdeling:   

overwinning: 2 punten
gelijkspel:     1 punt
verlies:         0 punten
 
Doelpuntenvoordeel:
3 doelpunten voor meisjesteams bij wedstrijden tegen jongensteams. Bij onderlinge wedstrijden tussen de meisjesteams wordt aan beide ploegen 3 doelpunten toegekend.

Te laat of niet aanwezig op het terrein wordt gelijkgesteld aan forfait (10 – 0).
Indien een ploeg forfait geeft vóór het tornooi wordt het tornooischema niet herzien. De niet-gespeelde wedstrijden wordt als forfait-score ingevuld (10 - 0).

TOEKENNING EINDRANGSCHIKKING / FINALEPLAATSEN

Per kwalificatieronde wordt een eindrangschikking opgemaakt. Meer details en uitzonderingen vindt U in het gedeelte “Toelichtingen betreffende de diverse reeksindelingen”.

Bij een gelijk aantal punten worden – in deze volgorde – volgende criteria gehanteerd voor de eindrangschikking:
-    bij gelijke stand: doelpuntenquotiënt van alle reeds gespeelde wedstrijden (aantalgemaakte doelpunten : aantal geïncasseerde)
-    indien nog gelijk: meest aantal gemaakte doelpunten in de voorronde(s)
-    uitslag(en) onderlinge wedstrijd(en)

Bij gelijke stand tijdens de finales, geldt
-    voor de finales vanaf plaatsen 3 & 4: doelpuntenquotiënt van alle gespeelde wedstrijden.
-    voor de plaatsen 1 & 2: verlenging van 1 x 5’
Indien nog gelijkspel worden 5 strafworpen genomen of tot beslissing.

BESTRAFFINGEN
•    Een tijdelijke uitsluiting duurt 2 minuten. Tijdstraffen tijdens de kwalificaties worden bijgehouden door de scheidsrechters. Bij de finales is een wedstrijdtafel voorzien, organisatie hiervan: HC Eeklo.
•    Onmiddellijke diskwalificatie (rode kaart) heeft uitsluiting voor de volgende wedstrijd tot gevolg.
•    Diskwalificatie als gevolg van 3x2’ leidt niet tot uitsluiting voor de volgende wedstrijd, behalve wanneer dezelfde speler in 2 opeenvolgende wedstrijd gediskwalificeerd wordt. (3x2’)
•    Indien een ploeg niet aanwezig is op het terrein bij aanvang van de wedstrijd, verliest ze de wedstrijd met forfaitcijfers (10 -0).
•    Weigeren om een wedstrijd te spelen, leidt automatisch tot de laatste plaats.

PRIJSUITREIKING
Onmiddellijk na de laatste wedstrijd wordt een cérémonie protocolaire voorzien waarop alle ploegen geacht worden aanwezig te zijn.
Alle ploegen ontvangen een individueel aandenken en een trofee.

DE FAIR PLAY TROFEE:
Deze unieke trofee (kunstwerk van de Eeklose kunstenaar Antoine Boute) wordt toegekend door het organiserend comité op basis van de sportiviteit, sociale ingesteldheid en maatschappelijk gedrag van de aanwezige ploegen, zowel op als naast het veld gedurende de ganse tijd dat ze aanwezig zijn op het tornooi. De prijs kan uitzonderlijk worden toegekend aan een individueel persoon.
De jury bestaat uit alle leden van het organisatiecomité en wordt ook geadviseerd door de scheidsrechters die via toekenning van punten (0 tot 10) na elke wedstrijd hun beoordeling overmaken aan het wedstrijdsecretariaat.
De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen indien niemand aan de criteria beantwoordt.


Afdrukken  
 
DSC_0084
DSC_0009a
DSC_0051
DSC_0012
FOTO_2_79

Powered by   
Page generated in 0,140625 seconds.